Rezultat glasovanja

Glasovanja, dne, 22.11.2015, se je udeležilo 652 občanov s stalnim prebivališčem v MČ Radvanje in volilno pravico. Rezultat glasovanja, ki je uradno potrjen s strani Delovne skupine za izvedbo pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna. Projekti, ki se bodo uvrstili v proračun 2016 so označeni z zeleno.

Rezultat-glasovanja-potrjen

 

SEZNAM PROJEKTOV KOT SO BILI NA GLASOVNICI

Projekti-za-glasovanje-web