Ali bomo lahko vplivali na mestni svet?

Mestni svet se pri participatornem proračunu zaveže, da bo pri izbiri projektov spoštoval izkazano mnenje občanov. S participatornim proračunom bomo torej odločilno vplivali na odločitve mestnega sveta!