Bo poslovanje občine poslej bolj transparentno?

Participatorni proračun v delu proračuna, ki mu je namenjen, zagotovlja transparentnost porabe javnega denarja in zmanjšuje korupcijo. Te učinke pri izvajanju participatornega proračuna potrjujejo tudi mednarodne študije. Včasih mesta uvedejo participatorni proračun specifično z namenom, da bi povečala transparentnost in omejila korupcijo.