Kako bi participatorni proračun vplival na pridobivanje EU sredstev občine?

V okviru participatornega proračuna občanke in občani lahko predlagajo tudi projekte, ki bi kandidirali za EU sredstva. V tem pogledu se projekti, sofinancirani s strani EU ali drugih virov, obravnavajo popolnoma enako, kot se obravnavajo sicer, torej participatorni proračun ne ovira pridobivanja razpisnih sredstev.