Kakšne koristi bo imelo mesto?

Svetovna banka in Organizacija združenih narodov sta preučila mesta, ki so upravljana s soodločanjem občanov. Študije so pokazale, da je v mestih, kjer občani soupravljajo s participatornim proračunom, kvaliteta življenja bistveno višja, opaziti je zmanjševanje socialne razslojenosti, zadovoljstvo in zaupanje v demokratične institucije je povrnjeno, zmanjšan je nivo korupcije in ne nazadnje gospodarska rast je pospešena – a ne na škodo zgoraj naštetega.