Kakšne projekte lahko predlagam?

Predlagajo se lahko kakršni koli projekti na katerokoli temo. Gre tako za infrastrukturne projekte (popravila pločnikov, postavitev cestne osvetljave, postavitev otroških igral ali rekreativne opreme, itn.), vzdrževalne projekte (popravilo spomenika, ureditev zapuščene površine, itn.), storitve (računalniški tečaj za krajane, itn).

Da pa bodo ti predlogi veljavni tudi za glasovanje, morajo zadostiti naslednjim pogojem:

  • predlog mora biti omejen na območje mestne četrti Radvanje,
  • predlog ne sme biti izven pristojnosti občine,
  • predlog ne sme biti v nasprotju z zakonodajo,
  • trajanje predloga mora biti omejeno na proračunsko obdobje za katerega se participatorni proračun, torej 2016,
  • predlog ne sme biti dražji od celotnega zneska na voljo, to je 100.000 €.

Če niste prepričani, če vaš predlog zadošča tem kriterijem ga vseeno predlagajte, saj se ne pričakuje, da bo vsak občan vedel točno kaj je v čigavi pristojnosti in koliko kaj stane. To bodo kasneje ugotavljale pristojne službe. Prispele predloge bodo pregledale strokovne službe Mestne občine Maribor in z utemeljitvijo izločile tiste, ki ne bodo ustrezali kriterijem.