Kdaj bodo spremembe vidne?

Projekti, ki bodo izglasovani v najvišja mesta po prioritetni listi bodo umeščeni v proračun Mestne občine Maribor za leto 2016 in bodo v tem letu tudi izvedeni.

Nekatere spremembe, kot sta zmanjšanje korupcije in bolj smotrna poraba sredstev, bodo vidne takoj. Večje spremembe, kot je zmanjšanje socialne razslojenosti, so se v drugih primerih participatornega proračuna po svetu pokazale v obdobju petih let, so pa ti učinki tudi odvisni od deleža proračuna, ki ga občina nameni za participacijo občanov. Več kot je sredstev, večji je tudi učinek.