Moram biti strokovnjak?

Proces izbire projektov poteka po sistemu volitev in tako kot na volitvah ni potrebno nobeno strokovno znanje razen prepoznavanja, izražanja in utemeljevanja lastnih potreb, interesov in želja.

Participatorni proračun pa ni omejen le na izbiranje med možnostmi, ki nam jih ponudi nekdo drug, temveč omogoča tudi ustvarjanje lastnih možnosti izbire. Če želite predlagati enega izmed projektov, ki bodo predmet procesa izbiranja, postane vključevanje strokovnjakov neizogibno. Še vedno pa ni potrebno, da ste sami strokovnjak. Vaš predlog bodo strokovno obdelale občinske strokovne službe in ga tako pripravile z vključitev v proračun. Prav tako bo na voljo strokovna pomoč pri formulaciji predloga.