Zakaj je ta način boljši od obstoječega?

Zgodovina je pokazala, da se je predstavniški sistem v Mariboru kot tudi po Sloveniji izrodil in odmaknil od ljudi. Izvoljeni predstavniki zaradi nepoznavanja dejanskih potreb zato velikokrat odločajo v nasprotju z voljo ljudstva. Participatorni proračun je mehanizem, s katerim pomembno funkcijo razporejanja dela javnega denarja prenašamo na občanke in občane, zato bo poraba sredstev bolje zadovoljevala njihove potrebe.

Dejstvo, da je upravljanje z mestom, ki vključuje participacijo občanov, boljše od tradicionalnega načina, potrjuje veliko število empiričnih študij, izvedenih med drugim tudi s strani Svetovne Banke in Združenih narodov.