PREDLAGAJ PROJEKT

Za oddajo predlogov morate biti registrirani. V okence Naziv predloga napišite ime projekta, ki ga predlagate, npr. Postavitev klopc ob sprehajalni poti. V okencu Izberi kategorijo izberite vsebinsko področje, kamor se uvršča vaš projekt, npr. Okolje in prostor. V okencu Opis projekta čim bolj jasno in razumljivo opišite vaš projekt. V okencu Dodaj argument v podporo zelo na kratko povzamite, zakaj je projekt za četrt pomemben, npr. Olajšamo sprehajanje starejšim sokrajanom. V okencu Razloži svoje izhodišče podrobneje pojasnite, zakaj ste se odločili, da boste predlagali ta projekt in kako bo doprinesel h kakovostnejšemu bivanjskemu okolju v vaši četrti. Oddate lahko več predlogov.